MEK-IN


Správní řád


Cíl
Seznámit účastníky s působností správního řádu a dalšími náležitostmi tohoto zákona v praxi.

Délka trvání: 1 až 2dny

Obsah
 • Působnost správního řádu (pozitivní, negativní a subsidiární) a základní zásady činnosti správních orgánů
 • Správní řízení (formální řízení), co je to správní řízení a co je jeho účelem
 • Příslušnost správních orgánů - věcná a místní, změny místní příslušnosti
 • Spory o příslušnost
 • Dožádání
 • Dotčené orgány, jejich práva a povinnosti
 • Vyloučení z pojednávání a rozhodování věci
 • Vedení řízení a úkony správních orgánů
 • Vedení řízení, jednací jazyk, spis, protokol, řízení před kolegiálním orgánem,doručování
 • Účastníci řízení a zastoupení
 • Neopomenutelný a vedlejší účastník řízení, procesní způsobilost, úkony právnické osoby
 • Zastupování zákonným zástupcem, opatrovníkem a na základě plné moci, úkony účastníků
 • Lhůty a počítání času, lhůty pro vydání rozhodnutí, ochrana před nečinností
 • Postup před zahájením řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni
 • zahájení řízení, překážky v řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, zajištění průběhu a účelu řízení, přerušení řízení a zastavení řízení
 • Rozhodnutí a usnesení
 • Náprava vadných rozhodnutí
 • Přezkoumávání rozhodnutí
 • řádné opravné prostředky (odvolání a rozklad)
 • mimořádné opravné prostředky (obnova řízení, přezkumné řízení, zkrácené přezkumné řízení, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 • nové rozhodnutí
 • Vyjádření, osvědčení a sdělení (neformální řízení)
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Stížnosti

Výstupy
 • doporučení k dalšímu rozvoji
Navazující kurzy
 • stavební zákon
 • zákon o obcích

Aktuality

Aktuální informace

17.03.2022
Plánujete teambuilding, firemní akci nebo rozvoj Vašich zaměstnanců? Volejte 777163546
02.06.2020
Sezóna teambuildingových progamů po odmlce začala
12.12.2019
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...

Řekli o nás

"Akce měla velký úspěch, byl to opravdu pěkný a pohodový den. Pro mě, jako vedoucí střediska, splnila účel na více než 100 %. Chtěla jsem stmelit dvě skupinky lidí, které byly z důvodu organizačních změn sloučeny do jednoho střediska. To se povedlo, i zásluhou teambuildingu jsme už jedna velká parta. Kontakt na Vaši firmu mám uložený mezi těmi TOP."

Ing. Pavlína Zemanová
RWE Zákaznické služby, s.r.o., vedoucí oddělení fakturace

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.6%
 2. vysledek hlasovani16.6%
 3. vysledek hlasovani16.2%
 4. vysledek hlasovani16.0%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Pracujeme podle managementu jakosti ISO 9001:2015

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook

Jazyk

Vyhledávání