MEK-IN


Stavební zákon


Cíl
Seznámit účastníky s působností stavebního zákona a dalšími náležitostmi tohoto zákona v praxi.

Délka trvání: 1 den

Obsah
 • Právní předpisy, které provázejí nový stavební zákon
 • Základní pojmy užívané novým stavebním zákonem
 • Druhy a náležitosti územního rozhodnutí
 • Zjednodušené územní řízení a územní souhlas
 • Povolení a ohlášení staveb, stavební řízení
 • Zkrácené stavební řízení
 • Autorizovaný inspektor a jeho pravomoci
 • Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
 • Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů
 • Dotčené orgány, jejich vyjádření a stanoviska
 • Přestupky a správní delikty podle nového stavebního zákona
 • Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • Povinnosti a odpovědnost stavebníka, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a vlastníka stavby
 • Projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb a vlastníci technické infrastruktury
 • Vyvlastňování pozemků a staveb
 • Dotazy a diskuse účastníků.
Výstupy
 • doporučení k dalšímu rozvoji

Navazující kurzy
 • Správní řád

Aktuality

Aktuální informace

27.11.2017
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...
01.11.2017
Zažijte zimní teambuildingový program na vlastní kůži
10.10.2017
Innogy bude s námi spolupracovat další tři roky.

Řekli o nás

"Vzhledem k množství realizovaných školení v naší společnosti máme možnost porovnávat práci vzdělávacích společností. Dosavadní spolupráci se společností MEK-IN, s.r.o. hodnotíme velice kladně. Především bychom chtěli vyzdvihnout interaktivní metodiku vedení seminářů a profesionální přístup lektora."

Ing. Marian Dobiáš, personální ředitel VÍTKOVICE, a.s.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.2%
 2. vysledek hlasovani16.9%
 3. vysledek hlasovani16.4%
 4. vysledek hlasovani16.0%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.4%

Certifikace

Jsme držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2008

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook